SEKSUALINIUS NUSIKALTIMUS ĮVYKDŽIUSIŲ ASMENŲ, KURIEMS KONSTATUOTI PSICHIKOS IR ELGESIO SUTRIKIMAI VARTOJANT PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS, TEISMO PSICHIATRINIS VERTINIMAS

Aurelija Survilaitė Abstract Tyrimo metu buvo atrinkti teismo psichiatrijos ekspertizių aktai, atlikti Valstybinėje teismo psichiatrijos tarnyboje prie SAM 2010 – 2016 m. laikotarpiu, kuriuose asmenys buvo įtariami/kaltinami įvykdę seksualinio pobūdžio nusikaltimus ir kuriems buvo diagnozuoti bet kokie psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias medžiagas. Atlikta minėtų asmenų psichinės būsenos bei socialinių – demografinių charakteristikų, nusikalstamos…