PSILOCIBINO EFEKTYVUMAS PSICHIKOS SUTRIKIMŲ GYDYMUI

Danielė Raudonytė Abstract Nuotaikos ir nerimo sutrikimai bei piktnaudžiavimas ne­legaliomis psichoaktyviosiomis medžiagomis yra vieni dažniausiai pasireiškiančių psichikos sutrikimų. Nors jų gydymui yra nemažai veiksmingų farmakologinio gy­dymo būdų, dalis pacientų jo netoleruoja arba jis būna neefektyvus. Šiuo metu tiriamos kai kurių nelegalių psi­choaktyviųjų medžiagų (psichodelikų – Lizergo rūgšties dietilamido ir haliucinogeniniuose grybuose randamo psi­locibino) taikymo galimybės…

SKUBIOSIOS PAGALBOS TEIKIMO ANALIZĖ APSINUODIJIMO NARKOTINĖMIS MEDŽIAGOMIS ATVEJU

Irena Malašauskienė, Urtė Malašauskaitė Abstract Straipsnyje analizuojamas skubiosios pagalbos teikimas apsinuodijimo narkotinėmis medžiagomis atveju. Tiks­las − išanalizuoti apsinuodijimo atvejais teiktą skubiąją pagalbą. Uždaviniai: 1. Aprašyti apsinuodijimą suke­liančias narkotines medžiagas bei jų žalą organizmui. 2. Apibūdinti skubiosios pagalbos teikimo veiksmus apsinuodijimo narkotinėmis medžiagomis atveju. 3. Išanalizuoti skubiosios pagalbos teikimą apsinuodijimo narkotinėmis medžiagomis atvejais, remiantis duomeni­mis, surinktais…

ŠEIMOS GYDYTOJO PACIENTŲ, VARTOJANČIŲ BENZODIAZEPINUS, PRIKLAUSOMYBĖS IŠSIVYSTYMO TENDENCIJOS

Ramūnas Aranauskas, Laura Vaičiulienė Abstract Benzodiazepinai (BZD) yra viena iš daugiausiai skiriamų vaistų grupių tiek psichiatrinėje, tiek bendrojoje praktikoje. Nors rekomenduojama juos vartoti ne ilgiau kaip 4 savaites, dauguma pacientų juos vartoja žymiai ilgiau, kas padidina nepageidaujamų poveikių bei priklausomybės nuo BZD vystymosi riziką. Šio darbo tikslas: nustatyti priklausomybės nuo BZD išsivystymo tendencijas tarp juos…