Ramūnas Aranauskas, Laura Vaičiulienė

Abstract

Benzodiazepinai (BZD) yra viena iš daugiausiai skiriamų vaistų grupių tiek psichiatrinėje, tiek bendrojoje praktikoje. Nors rekomenduojama juos vartoti ne ilgiau kaip 4 savaites, dauguma pacientų juos vartoja žymiai ilgiau, kas padidina nepageidaujamų poveikių bei priklausomybės nuo BZD vystymosi riziką. Šio darbo tikslas: nustatyti priklausomybės nuo BZD išsivystymo tendencijas tarp juos vartojančių šeimos gydytojo pacientų. Šiam tyrimui specialiai paruošta anoniminė anketa. Siekiant nustatyti galimą priklausomybę nuo BZD, buvo pateikti 7 klausimai, sudaryti remiantis DSM–IV priklausomybės diagnostiniais kriterijais. Priklausomybę galima įtarti, jei į tris ir daugiau klausimų atsakoma teigiamai. Atlikta šeimos gydytojo pacientų, 18 m. ir vyresnių, vartojančių benzodiazepinų klasės preparatus, apklausa. Duomenų analizei naudotas SPSS 17.0 programinis paketas. Iš viso išdalinta 119 anketų, duomenų analizei naudota 101. Leidimas atlikti apklausą gautas. Rezultatai: tarp tiriamųjų vyravo moteriškos lyties, vyresnio amžiaus, vieniši (nesusituokę/išsiskyrę/našliai), gaunantys mažas pajamas, žemesnio išsilavinimo asmenys. Dažniausiai nurodyta vartojimo priežastis nemiga, vidutinė vartojimo trukmė – 86 mėnesiai, beveik pusė apklaustųjų nurodė geriantys vaistus kasdien. Nustatytas tikėtinos priklausomybės nuo BZD dažnis tiriamųjų populiacijoje – 37,6%. Statistiškai patikimai dažniau tendencija vystytis priklausomybei nustatyta asmenims, vartojantiems vaistus kasdien (p<0,001), mažesnes pajamas gaunantiems (p = 0,013), žemesnio išsilavinimo (p = 0,023), kaip vartojimo priežastį nurodžiusiems nerimą (p = 0,021), kuriems diagnozuota psichinė liga (p=0.027), sulaukusiems pensinio amžiaus (p=0,003), bei kuriuos dėl ligos vargina nuolatinis skausmas (p=0,005). Tuo tarpu vedybinė padėtis, žalingi įpročiai, gydytojo, išrašančio receptus, specializacija, vartojamo BZD grupės preparato pasirinkimas statistiškai reikšmingo ryšio priklausomybės vystymuisi neturėjo.

Keyword(s): benzodiazepinai, priklausomybė, vartojimas, priklausomybės diagnostiniai kriterijai.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.027
Full TextPDF

Back