NAUJAS POŽIŪRIS Į SKUBIOS MEDICINOS PAGALBOS KATEGORIJAS

Gintautas Virketis, Veronika Matutytė Abstract Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius yra ta vieta, įkurią pirmiausia greitoji medicinos pagalba ar patyspacientai kreipiasi dėl skubios medicinos pagalbos.Šiuose skyriuose yra gyvybiškai svarbus tinkamaspaciento priskyrimas tam tikrai skubios medicinos pagalboskategorijai. Šiuo metu naudojamos 4 skubiosmedicinos pagalbos kategorijos neatitinka praktiniųporeikių. Tyrimo rezultatai patvirtina, jog siekiantefektyvesnio priėmimo ir skubios pagalbos skyriųdarbo,…