SKIRTUMAI ĮVAIRIŲ PARACETAMOLIO REGISTRUOTOJŲ VAISTINIO PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKOSE

Tomas Janušonis, Armantas Gintautas Abstract Darbo tikslas − palyginti Lietuvos Respublikoje regis­truotų paracetamolio 500 mg geriamųjų vaistinių prepa­ratų charakteristikų santraukose pateikiamą informaciją, įvertinti nustatytų skirtumų klinikinę svarbą ir išnagrinėti galimas informacijos skirtumų priežastis. Buvo identifi­kuoti devyni registruoti geriamieji vaistiniai preparatai bei palygintos šių vaistinių preparatų charakteristikų san­traukos. Nustatyta reikšmingų kliniškai svarbios informa­cijos skirtumų. Autorių nuomone,…