PSICHOLOGINIŲ IR KLINIKINIŲ YPATUMŲ, SUSIJUSIŲ SU TĖVYSTĖS ĮGŪDŽIAIS, VERTINIMO PERSPEKTYVA

Gintaras Butkus Abstract Straipsnyje analizuojama teismų praktika skirti psi­chologijos ekspertizes vaikams, kai teismas turi iš­spręsti šalių ginčą dėl vaiko gyvenamosios vietos nu­statymo. Ekspertai suteikia naudingų žinių apie vaiko gebėjimą savarankiškai priimti sprendimus, suprasti savo valią ir laisvai ją išreikšti, diferencijuojant nuo įtaigumo ir galimo poveikio. Tokių ekspertizių ne­pakanka, kai vaiko noras komplikuotas subjektyviai išgyvenamo lojalumo…