ŽINIŲ APIE KOSMETIKOJE NAUDOJAMUS PEPTIDUS IR JŲ POVEIKĮ ODAI ĮVERTINIMAS

Diana Barragan Ferrer, Jesus Manuel Barragan Ferrer, Greta Marija Damarackaitė Abstract Padažnėjo peptidų, kaip pagrindinių veikliųjų kompo­nentų, naudojimas kosmetikos gaminiuose, padaugėjo kosmetologų, dirbančių su priemonėmis, kurių sudėtyje yra peptidų, todėl kyla klausimas, ar kosmetologai turi pakankamai žinių apie peptidus ir jų poveikį odai. At­liktas kiekybinis tyrimas. Tyrimo tikslas − atskleisti kos­metologų žinias apie peptidus ir…