MOTERŲ GIMDYMO KONTROLĖ IR PALAIKYMAS GIMDYMO METU

Alina Vaškelytė, Miglė Marozienė Abstract Su nėščiosiomis ir gimdyvėmis dirbantiems sveikatos priežiūros specialistams svarbu išmanyti ir laikytis koky­biškos sveikatos priežiūros standartų. Moters palaikymo ir gimdymo kontrolės užtikrinimas apibrėžiami kaip ko­kybiškos gimdymo priežiūros aspektai, o gimdymo pa­tirtis gali būti reikšminga moters, kaip mamos, pasiti­kėjimui savimi, kompetencijoms ir savarankiškumui. Šio tyrimo tikslas − nustatyti moterų gimdymo kontrolę…