PIRMINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ POŽIŪRIS Į STRATEGINIO VALDYMO ELEMENTŲ IR VEIKLOS RODIKLIŲ SĄSAJAS

Linas Šablinskas, Gintautas Cibulskas Abstract Tikslas – įvertinti pirminių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų požiūrį į strateginio valdymo elementų ir veiklos rodiklių sąsajas. Tyrimo metodika. Tyrimas atliktas 2016 metais, taikant kiekybinį (anketinė apklausa) ir kokybinį (pusiau struktūruoto interviu metodas) tyrimo metodus. Anketinė apklausa taikyta apklausti dviejų skirtingo tipo pirminių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams. Remiantis apklausos duomenimis,…