PAGIMDŽIUSIŲ MOTERŲ DALYVAVIMĄ MOTINOS PIENO DONORYSTĖJE LEMIANTYS VEIKSNIAI

Alina Vaškelytė, Judita Aniulytė Abstract Esant situacijų, kuomet naujagimis negali gauti savo motinos pieno, kaip pirmoji alternatyva rekomenduo­jamas donorinis motinos pienas. Kaip vienas pagrin­dinių pieno bankų iššūkių yra įvardijamas pieno auko­jimo masto didinimas, o tam itin svarbu sutelkti naujų donorių, didinti kiekvienos moters aukojamo pieno kiekį ir dažnį. Šiam tikslui pasiekti svarbu nustatyti su dalyvavimu…