PACIENTŲ SAUGOS KULTŪROS VEIKSNIŲ ANALIZĖ ANESTEZIJOS IR INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SKYRIUOSE

Elena Petrauskaitė, Aldona Mikaliūkštienė Abstract Pacientų sauga yra vienas iš pagrindinių kokybiškos priežiūros elementų. Medicininės klaidos dėl nesaugios praktikos yra viena iš dešimties pagrindinių negalią ir mirtį sukeliančių priežasčių pasaulyje, siejamos su didele finansine žala valstybei ir gydymo įstaigoms. Sveikatos priežiūros specialistų vaidmuo užtikrinant pacientų saugą yra vienas svarbiausių, todėl svarbu išanalizuoti medicinos darbuotojų požiūrį…

VADOVŲ POŽIŪRIS Į SAUGĄ IR SAUGUMO KLIMATĄ INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SKYRIUOSE: DARBUOTOJŲ NUOMONĖ

Virginija Asipauskienė, Alina Vaškelytė Abstract Pacientų saugumas yra vienas iš prioritetų sveikatos prie­žiūros sistemoje jų dalyviams – sveikatos priežiūros spe­cialistams. Didelė nepageidaujamų įvykių tikimybė yra intensyviosios terapijos skyriuose, kur dėl sunkios pa­cientų būklės, sudėtingų intervencijų ar klinikinių situa­cijų tenka greitai priimti atsakingus sprendimus. Tyrimo tikslas − išanalizuoti vadovų požiūrį į saugą ir saugumo klimatą intensyviosios…