LIETUVOS OPTOMETRININKŲ PROFESINIO TOBULINIMO IR OPTOMETRINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLĖTROS POREIKIO ĮVERTINIMAS

Vaida Kačergienė, Jelena Kutkauskienė, Saulius Galgauskas Abstract Darbo tikslas. Įvertinti Lietuvos optometrininkų profesinio tobulinimo ir optometrinės priežiūros paslaugų plėtros poreikį. Darbo metodika. Kiekybiniam tyrimui atlikti naudotas anketinės apklausos metodas. Tyrimo priemone pasirinktas elektroninis klausimynas, į kurį respondentams išsiųsta nuoroda elektroniniu paštu. Tiriamųjų grupę (134 respondentai) sudarė optometrininkai, registruoti Lietuvos optometrininkų asociacijoje. Anketų grįžtamumas siekė 64,2…