SUAUGUSIŲ ŽMONIŲ DANTŲ GYDYMO BAIMĘ LEMIANTYS INDIKATORIAI

Karolis Vasiliauskas, Kristina Klasavičiūtė, Ingrida Vasiliauskienė, Vilija Andruškevičienė, Kristina Saldūnaitė, Eglė Slabšinskienė Abstract Tyrimo tikslas. Išsiaiškinti suaugusių žmonių pagrin­dinius dantų gydymo baimę lemiančius veiksnius. Tyrimo medžiaga ir metodai. Vienmomentinis tyri­mas vykdytas Kauno centro poliklinikoje bei Vilka­viškio PSPC. Apklausti šiose įstaigose gydęsi paci­entai. Pildytos anketos, nagrinėjančios demografinę charakteristiką, elgesį, socialinius bei ekonominius veiksnius. Siekiant nustatyti, ar…