ORGANIZACINIS KLIMATAS LIGONINĖJE: DARBUOTOJŲ GRUPIŲ NUOMONĖ (ATVEJO ANALIZĖ)

Vinsas Janušonis Abstract Nesaugios darbo vietos fenomenas yra sudėtinga, sunkiai apibrėžiama, turinti daug vardų samprata. Saugaus organizacinio (psichologinio) klimato kūrimas yra sudėtingas procesas, priklausantis nuo visų organizacijos darbuotojų. Darbo tikslas – įvertinti Klaipėdos universitetinės ligoninės organizacinį (psichologinį) klimatą ir įvairių grandžių vadovų poveikį jo formavimui darbuotojų požiūriu. Analizuotos įvairių šalių autorių mokslinės publikacijos, apklausti darbuotojai.…