EKSPERTINIAI UŽDAVINIAI NEPILNAMEČIŲ CIVILINĖSE BYLOSE

Tautvilė Gabnytė-Nagi, Vaiva Martinkienė Abstract Teismo ekspertizė – teismo nutartimi atliekamas tyrimas, kuriam naudojamos specialios žinios ir kurio eiga bei rezultatai fiksuojami ekspertizės akte. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministe­rijos (VTPT) vaikų ir paauglių teismo psichiatrijos sky­riuje atliekamos dvejopo pobūdžio ekspertizės, priklau­somai nuo proceso – civilinis ar baudžiamasis. Šiame straipsnyje dėmesys fokusuojamas į…

ETINĖS PRIEŽASTYS, SĄLYGOJANČIOS LIETUVOS NEPILNAMEČIŲ VEGANIŠKĄ MITYBĄ

Kristina Giedrytė, Margarita Poškutė Abstract Veganiška mityba vis labiau populiarėja pasaulyje, vis daugiau žmonių renkasi būtent tokį mitybos būdą. Pagrin­dinės priežastys, lemiančios vegetarų ir veganų skaičiaus didėjimą, yra susirūpinimas sveikata, etinėmis, aplinkos ir socialinėmis problemomis. Lietuvoje nėra tiksliai ži­noma, kiek žmonių maitinasi veganiškai, tačiau žvelgiant į bendras tendencijas pasaulyje ir Europoje galima teigti, kad Lietuvoje…