NAUJAUSIŲ TECHNOLOGIJŲ IR ROBOTIKOS TAIKYMO CHIRURGIJOJE ATEITIS

Danielė Gertaitė, Ernestas Gertas, Kornelijus Micka Abstract Tikslas – apžvelgti literatūrą apie naujausių technologijų ir robotikos taikymo metodus chirurgijoje. Tyrimo medžiaga ir metodai. Atlikta sisteminė literatūros apžvalga. Mokslinė 2018-2023 m. literatūra rinkta Pu­bMed elektroninėje duomenų bazėje, specializuotoje in­formacijos paieškos sistemoje Medline. Atliekant paiešką naudoti raktiniai žodžiai anglų kalba: robotics, surgery, new technologies in surgery. Analizei…