Danielė Gertaitė, Ernestas Gertas, Kornelijus Micka

Abstract

Tikslas – apžvelgti literatūrą apie naujausių technologijų ir robotikos taikymo metodus chirurgijoje.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Atlikta sisteminė literatūros apžvalga. Mokslinė 2018-2023 m. literatūra rinkta Pu­bMed elektroninėje duomenų bazėje, specializuotoje in­formacijos paieškos sistemoje Medline. Atliekant paiešką naudoti raktiniai žodžiai anglų kalba: robotics, surgery, new technologies in surgery. Analizei atrinktos publikaci­jos pagal kriterijus: 1) parašyta anglų kalba; 2) publikuota 2018-2023 m.; 3) prieinamas visas tekstas.

Tyrimo rezultatai. Analizuotuose straipsniuose pateikia­mos įvairios įžvalgos apie naujausių ir inovatyviausių technologijų pažangą ir naudą chirurginėse specialybėse. Išnagrinėjami technologijų privalumai ir trūkumai.

Išvados. Nepaneigiamai robotinė chirurgija yra tobulė­janti ir vis plačiau naudojama, tačiau technologinė pa­žanga ir inovacijos neturėtų tapti pagrindiniu praktikos taikymu, norint išsaugoti pacientų saugumą. Nėra išski­riamas efektyviausias metodas, kadangi kiekvienas pa­cientas skirtingas ir jam turi būti taikomas individualus gydymas.

Keyword(s): robotika, chirurgija, naujos technologijos chirurgijoje.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.098
Full Text: PDF

Back