7-8 KLASIŲ MOKINIŲ KINESTETINIO MOKYMOSI STILIAUS IR FIZINIO AKTYVUMO SĄSAJOS

Rasa Baltramaitienė, Rita Gruodytė-Račienė, Irina Klizienė Abstract Tyrimo tikslas – nustatyti 7-8 klasių mokinių kinestetinio mokymosi stiliaus raišką ir sąsajas su jų fiziniu aktyvumu. Tyrimo objektas – kinestetinio mokymosi stiliaus ir fizinio aktyvumo sąsajos. Hipotezė – moksleiviai, kurių ryškesnis kinestetinis mokymosi stilius, yra fiziškai aktyvesni negu moksleiviai, kurių ryškesnis vizualinis arba audialinis mokymosi stilius. Tyrime…