INHALIACINIŲ ANESTETIKŲ PANAUDOJIMO INTENSYVIOJOJE TERAPIJOJE GALIMYBĖS

Paulina Aldakauskaitė, Tautvydas Ščefanavičius, Emilė Kaduševičiūtė, Tomas Tamošuitis Abstract Tikslas. Apžvelgti mokslinę literatūrą, supažindinti in­tensyviosios terapijos skyriuose (ITS) dirbantį perso­nalą su sedacijos galimybėmis naudojant inhaliacinius anestetikus. Metodika. Duomenų bazėse PubMed, Google Scholar, ClinicalKey buvo atrinkta 41 mokslinės literatūros pu­blikacija, nagrinėjanti inhaliacinių anestetikų panaudo­jimo ITS indikacijas, privalumus panaudojimo būdus ir trūkumus. Rezultatai. Inhaliacinių anestetikų naudojimas ITS…