PACIENTŲ, SIRGUSIŲ ŪMIU MIOKARDO INFARKTU IR MIRUSIŲ, RETROSPEKTYVINĖ KLINIKINIŲ DUOMENŲ ANALIZĖ

Vinsas Janušonis, Gintautas Virketis, Gintarė Srėbaliūtė Abstract Darbo tikslas. Ištirti ir įvertinti hospitalinį miršta­mumą dėl ūmaus miokardo infarkto. Medžiaga ir tyrimo metodai. Tęstinis tyrimas vyk­dytas 2006-2017 m. Analizuotos visų 1284 pacientų, sirgusių ūmiu ir pakartotiniu miokardo infarktu ir gy­dytų Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, gydymo stacionare ligos istorijos. Pacientai tirti pagal lytį, amžių, užimtumą, gyvena­mąją vietą, šalutines…