SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZACIJŲ DARBUOTOJŲ NUSITEIKIMAS SKIEPYTIS COVID-19 VAKCINA: SISTEMINĖ LITERATŪROS APŽVALGA IR METAANALIZĖ

Vinsas Janušonis Abstract Straipsnyje apžvelgiamas sveikatos priežiūros organiza­cijų (SPO) darbuotojų nusiteikimas skiepytis Covid-19 vakcina pasaulyje. Tyrimo tikslas – apžvelgti sveikatos priežiūros organiza­cijų darbuotojų nusiteikimo skiepytis Covid-19 vakcina apimtis, priežastis, ypatumus bei tendencijas įvairiose šalyse. Atliekant tyrimą, analizuoti įvairių šalių autorių moksli­niai tyrimai ir publikacijos. Atskleisti nusiteikimą skiepy­tis skatinantys sisteminiai veiksniai ir nenoro skiepytis priežastys. Pateikti…