GYDYMO REŽIMO PAŽEIDIMAI PO INKSTO TRANSPLANTACIJOS

Gintarė Juozupaitytė, Patricija Poškaitė, Fnan Tedros, Rūta Vaičiūnienė Abstract Tyrimo tikslas − įvertinti pacientų po inkstų transplanta­cijos gydymo rekomendacijų laikymąsi ir nustatyti veiks­nius, susijusius su režimo pažeidimais. Metodika. Sudaryta anoniminė įsivertinimo anketa apie vaistų vartojimą, socialinius veiksnius, įsitikinimus, in­formuotumą, nepageidaujamus reiškinius, lėtines ligas, priminimo priemonių naudojimą ir reguliarų atvykimą pas nefrologą. Duomenųanalizei naudojama statistikos programųpaketo…

VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NERIMO SUTRIKIMAI ŠEIMOS GYDYTOJO PRAKTIKOJE

Kotryna Tarasevičiūtė, Gertrūda Poškutė Abstract Vaikų ir paauglių nerimo sutrikimai yra dažni ir linkę kartotis. Negydomi jie lėtina socioemocinę ir pažintinę raidą. Šeimos gydytojo praktikoje itin svarbu juos anksti atpažinti ir imtis tinkamų veiksmų. Tyrimo tikslas − pa­teikti šeimos gydytojui dažniausių pediatrinių pacientų nerimo sutrikimų atpažinimo ir gydymo gaires, reikalin­gas norint ankstyvos intervencijos pagalba išvengti…