KŪNO DISMORFINIS SUTRIKIMAS: EPIDEMIOLOGIJA, KLINIKA, KOMORBIDIŠKUMAS, GYDYMAS

Kamilė Martinkutė Abstract Kūno dismorfinis sutrikimas (KDS) Psichikos sutrikimų diagnostikos ir statistikos vadovo 5 leidime (DSM-5) priski­riamas prie obsesinio – kompulsinio ir kitų su juo susijusių sutrikimų. Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir apžvelgti mokslinę literatūrą, aprašančią kūno dismorfinio sutrikimo epidemi­ologiją, kliniką, komorbidiškumą ir gydymą. Rezultatai: KDS paplitimas yra 1,9 proc. bendrojoje populiacijoje. KDS būdingas per…