FIBROADENOMA: ETIOLOGIJA, KLINIKA, DIAGNOSTIKA, DIFERENCINĖ DIAGNOSTIKA, GYDYMAS

Augustė Varnaitė Abstract Tyrimo tikslas − aptarti krūties fibroadenomos epidemio­loginius, patofiziologinius, klinikinius, diagnostinius as­pektus bei gydymo ir stebėjimo galimybes ir strategijas. Apžvalga atlikta remiantis užsienio moksline literatūra. Fibroadenoma – tai gerybinis darinys krūties audinyje, dažniausiai išsivystantis fertilaus amžiaus pacientėms, iki 30 metų. Darbe aptariama krūties fibroadenomos priklausomybė nuo estrogeno koncentracijos. Reikšmin­gas estrogenų koncentracijos kilimas stebimas…