Augustė Varnaitė

Abstract

Tyrimo tikslas − aptarti krūties fibroadenomos epidemio­loginius, patofiziologinius, klinikinius, diagnostinius as­pektus bei gydymo ir stebėjimo galimybes ir strategijas. Apžvalga atlikta remiantis užsienio moksline literatūra.

Fibroadenoma – tai gerybinis darinys krūties audinyje, dažniausiai išsivystantis fertilaus amžiaus pacientėms, iki 30 metų. Darbe aptariama krūties fibroadenomos priklausomybė nuo estrogeno koncentracijos. Reikšmin­gas estrogenų koncentracijos kilimas stebimas nėštumo metu, menstruacinio ciklo metu – su tuo siejama ir fi­broadenomos manifestacija. Kliniškai navikas gali būti besimptomis, tačiau kartais galimas ir vietinis skaus­mingumas. Susisteminti ir apibendrinti mokslinėje li­teratūroje rekomenduojami specialisto veiksmai, ap­tikus darinį pacientės krūtyje. Jaunoms pacientėms iki 35 metų rekomenduojamas pirmo pasirinkimo tyrimas – ultragarsas, vyresnėms moterims – mamograma. Esant neaiškiai diagnozei arba stebint atipinę darinio eigą re­komenduojamas citologinis ir histologinis darinio iš­tyrimas. Svarbiausias ištyrimo tikslas – diferencijuoti piktybinį procesą nuo gerybinio, parinkti tinkamiausią gydymo ir priežiūros taktiką, atsižvelgiant į darinio mor­fologines savybes, lydinčius veiksnius, pacientės norus bei lūkesčius.

Keyword(s): krūties fibroadenoma, fibroadenomos diagnostika ir valdymas, fibroadenomos gydymas, krūties adenomos, krūties fibroadenoma, krūties navikai, minimaliai invazyvios operacijos, filoidinis navikas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.150
Full Text: PDF

Back