ĮVAIRAUS AMŽIAUS MOTERŲ KOSMETIKOS PRIEMONIŲ NAUDOJIMO YPATUMAI

Sandrija Čapkauskienė, Diana Barragan Ferrer, Lijana Navickienė, Žaneta Mickienė, Karolina Pangonytė, Karolina Maščinskaitė Abstract Per pastarąjį šimtmetį, sparčiai to­bulėjant technologijoms ir mokslui, kosmetikos rinka labai išsiplėtė. At­randami ir taikomi vis naujesni meto­dai bei medžiagos naujiems kosmeti­kos gaminiams kurti, todėl kosmetikos pramonė sparčiai plečiasi visame pa­saulyje. Norint išsilaikyti didelėje kos­metikos rinkoje, kosmetikos įmonėms svarbu stebėti rinkodaros…