PACIENTŲ, KURIEMS TAIKOMA INTENSYVIOJI SLAUGA, KOMFORTAS

Dalė Smaidžiūnienė, Irmida Čekavičiūtė, Viktorija Jarašiūtė Abstract Intensyviai slaugomų pacientų komfortas ar diskomfortas yra svarbus paciento patirties gydymo įstaigoje veiksnys, reikšmingas vertinant gydymo bei slaugos kokybę. Ty­rimo tikslas − įvertinti pacientų, kuriems taikoma in­tensyvioji slauga, komfortą. Tyrimui atlikti naudotas K. Kolcaba sukurtas „Bendrasis komforto klausimynas“. Tyrimo dalyviai. III ir IV kurso bendrosios praktikos slaugos studijų…