NARKOTIKŲ VARTOTOJŲ MIRTINGUMAS LIETUVOJE (KOHORTINIS TYRIMAS)

Rimantas Stukas, Aušra Beržanskytė, Valerij Dobrovolskij, Lina Ignatavičiūtė, Ernestas Jasaitis Abstract Tyrimo tikslas – nustatyti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartotojų mirtingumą Lietuvoje ir išanalizuoti mirčių priežastis. Medžiaga ir tyrimo metodai. Atliktas perspektyvinis kohortinis tyrimas (angl. prospective study). Tyrimo tikslinė grupė – Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie 2017 m. kreipėsi į Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl…