STUDENTŲ FIZINIO AKTYVUMO INTENSYVUMAS SU SVEIKATA SUSIJUSIOS GYVENIMO KOKYBĖS KONTEKSTE

Rita Jankauskienė, Gražina Šniepienė Abstract Informacija apie su sveikata susijusios gyvenimo kokybės rodiklius yra svarbi vertinant sveikatos rizikos, sveikatos socialinius veiksnius, sveikatos sistemos efektyvumą, kuriant sveikatos gerinimo ir prevencijos programas, nustatant prioritetinius sveikatos ir valstybės politikos tikslus. Tyrimo tikslas – įvertinti Klaipėdos valstybinės kolegijos kineziterapijos programos studentų fizinio aktyvumo intensyvumą, kaip su sveikata susijusios gyvenimo…