KASOS GALVOS NAVIKO SUKELTOS TULŽIES LATAKO OBSTRUKCIJOS GYDYMO GALIMYBĖS

Paulina Petraitytė Abstract Įvadas. Kasos navikai yra viena iš blogiausią gydymo prognozę turinčių onkologinių susirgimų. Kasos gal­voje lokalizuoto naviko tūriniai procesai sukelia papil­domų simptomų, ženkliai prastinančių paciento gyve­nimo kokybę. Jai pagerinti gali būti taikoma daugybė įvairių procedūrų. Tikslas – apžvelgti ir įvertinti kasos naviko sukeltos tul­žies latako obstrukcijos gydymo strategijų, ypač stenta­vimo, veiksmingumą ir rezultatus,…