KOMANDINIO DARBO IŠŠŪKIAI, ATLIEKANT AKIŲ OPERACIJAS

Adomas Danilevičius, Viktorija Kielė, Rita Urbanavičė Abstract Komandinis darbas įvardijamas kaip viena iš priemonių, prisidedančių prie klaidų skaičiaus mažinimo. Koman­dinio darbo iššūkiai neaplenkia ir akių operacijas atlie­kančių komandų, tačiau mokslinių tyrimų, analizuojančių komandinio darbo iššūkius ir sėkmės veiksnius, pasi­gendama tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis. Tyrimo tikslas – išsiaiškinti ir palyginti komandų patiria­mus iššūkius atliekant akių…

FIZINĘ NEGALIĄ ĮGIJUSIŲ ASMENŲ SPORTINĖS VEIKLOS PASIRINKIMO PSICHOLOGINIAI ASPEKTAI

Šarūnas Klizas, Greta Abugelytė Abstract Tyrimo tikslas – atskleisti asmenų pasirinkimo pradėtisportinę veiklą po fizinės negalios įgijimo psichologiniusaspektus. Tyrimo dalyviai – Kaune ir Vilniujegyvenantys 27 – 47 metų asmenys, turintys įgytą fizinęnegalią ir šiuo metu ne trumpiau nei 3 metusužsiimantys sportine veikla (n=5). Tyrimo metodai.Tyrimui atlikti pasirinktas kokybinis tyrimo tipas.Duomenų rinkimui pasirinktas pusiau struktūruotointerviu metodas.…