FIZINĘ NEGALIĄ ĮGIJUSIŲ ASMENŲ SPORTINĖS VEIKLOS PASIRINKIMO PSICHOLOGINIAI ASPEKTAI

Šarūnas Klizas, Greta Abugelytė Abstract Tyrimo tikslas – atskleisti asmenų pasirinkimo pradėtisportinę veiklą po fizinės negalios įgijimo psichologiniusaspektus. Tyrimo dalyviai – Kaune ir Vilniujegyvenantys 27 – 47 metų asmenys, turintys įgytą fizinęnegalią ir šiuo metu ne trumpiau nei 3 metusužsiimantys sportine veikla (n=5). Tyrimo metodai.Tyrimui atlikti pasirinktas kokybinis tyrimo tipas.Duomenų rinkimui pasirinktas pusiau struktūruotointerviu metodas.…