MEDICINOS DARBUOTOJŲ ŽINIOS APIE RANKŲ HIGIENOS REIKALAVIMŲ LAIKYMĄSI ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

Miglė Lamanauskaitė, Jonas Kairys, Renata Šturienė Abstract Tyrimo tikslas – įvertinti medicinos darbuotojų žiniasapie hospitalines infekcijas ir rankų higieną tarp VšĮŠeškinės poliklinikos medicinos darbuotojų. Buvoatlikta medicinos darbuotojų anketinė apklausa. Respondentųbuvo klausiama apie hospitalines infekcijas,priežastis, rizikos veiksnius, rankų higieną bei metodus.Išdalintos 305 anketos, grąžintos 255 anketos(atsako dažnis 83,6 proc.). Galutinei duomenų analizeipanaudotos 245 anketos (96,1 proc.).…