TUŠČIOJO TURKIABALNIO SINDROMAS: ETIOLOGIJA, PATOGENEZĖ, DIAGNOSTIKA IR GYDYMAS

Asta Mozūrė Abstract Tuščiojo turkiabalnio sindromas yra subarachnoidinio tarpo išvarža į turkiabalnį, kitaip dar vadinama arachnoi­docelė. Ji dažnai būna atsitiktinis radinys MRT vaizduose. Tyrimo tikslas − aprašyti tuščiojo turkiabalnio sindromą, aptarti jo etiologiją, atsiradimo mechanizmus, simptoma­tiką, diagnostikos ir gydymo galimybes. Mokslinių darbų paieška atlikta PubMed, Google Scolar duomenų bazėse. Neįtraukti straipsniai, parašyti kita nei anglų…