HIPNOZĖ TEISMINĖJE PRAKTIKOJE

Liudvikas Lazauskas, Rūta Lazauskaitė Abstract Darbo tikslas. Išanalizuoti ir įvertinti hipnozės kaip atmintį galinčios atgaivinti priemonės taikymą už­sienio ir Lietuvos teisminėje praktikoje. Medžiaga ir metodai: buvo atlikta aprašomoji lyginamoji ana­lizė. Hipnozės taikymo užsienio teisminėje praktikoje analizei buvo naudoti užsienio autorių literatūroje ap­rašyti praktiniai pavyzdžiai. Hipnozės taikymo teisi­niuose procesuose Lietuvoje buvo naudojami straips­nio autoriaus 1997-2012 m.…