HIPERNATREMIJA INTENSYVIOJOJE TERAPIJOJE

Šarūnas Masys, Dominyka Kaušaitė Abstract Hipernatremija – tai būklė, kurios metu natrio kon­centracija plazmoje yra didesnė nei 145 mmol/l. Su šia liga dažnai susiduriama intensyviojoje terapijoje. Tyrimo tikslas − atrinkti ir išanalizuoti ekspertų nu­statytas ir visuotinai pripažintas hipernatremijos rūšis, diagnostikos bei gydymo rekomendacijas. Literatūros apžvalga atlikta naudojantis PubMed ir Google Scholar mokslinėmis duomenųbazėmis. Naudoti raktažodžiai…