GYDYTOJO ODONTOLOGO PADĖJĖJO MOTYVACIJĄ IR PASITENKINIMĄ DARBU LEMIANTYS VEIKSNIAI LIETUVOJE IR KIPRE

Akvilė Marčiulionytė, Daiva Kerienė, Danguolė Grūnovienė, Daiva Mačiulienė Abstract Vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių pasiten­kinimą darbu, yra darbuotojų motyvacija. Motyva­cija skatina siekti karjeros ir užbrėžtų tikslų. Neįma­noma nepastebėti santykio tarp pasitenkinimo darbu ir motyvacijos. Sėkmės siekiančios organizacijos turi įvertinti abiejų sričių – motyvacijos ir pasitenkinimo darbu tarpusavio ryšį ir įgyvendinti savo darbuotojų siekius. Tai svarbiausias…