DEPRESIJOS GYDYMAS KETAMINU: VEIKIMO MECHANIZMAS, NEPAGEIDAUJAMAS POVEIKIS

Lukas Ragauskas Abstract Depresijos simptomai gali būti sumažinti per kelias sa­vaites ar mėnesius, skiriant tradicinius antidepresantus, tačiau trečdalis pacientų pagerėjimo gali nepajausti. Pas­taruoju metu pradėtas tyrinėti ketamino, kaip antidepre­santo, veikimas. Nors tikslus jo veikimo mechanizmas gydyti depresiją nežinomas, įrodyta, kad intraveninis ketaminas greitai veikia, sumažindamas depresijos simp­tomus, tačiau jo poveikis nėra ilgalaikis (maksimalus efektas trunka…

TRANSKRANIJINĖS MAGNETINĖS SMEGENŲ STIMULIACIJOS BEI ELEKTROIMPULSINĖS TERAPIJOS TAIKYMAS VAISTAMS ATSPARIOS DEPRESIJOS GYDYMO PROCESE

Barbora Žukaitė Abstract Pasaulyje sparčiai didėjantis sergamumas psichiatriniais sutrikimais, o ypač – vaistams atsparia depresija, pasta­raisiais metais paskatino susidomėjimą neuromodulia­ciniais gydymo metodais, sudarydamas sąlygas naujų mokslinių tyrinėjimų atsiradimui. Tyrimo tikslas − api­bendrinti naujausias mokslines publikacijas, apžvelgian­čias neuromoduliacinių metodų − transkranijinės magne­tinės stimuliacijos bei elektros impulsų terapijos naudą, gydant vaistams atsparią depresiją. Remiantis atliktų tyrimų duomenimis,…

PSILOCIBINO TERAPIJOS VEIKSMINGUMAS, GYDANT SUNKIĄ DEPRESIJĄ

Agnė Stumbraitė Abstract Tikslas – apžvelgti mokslinius straipsnius, nagrinėjan­čius psilocibino terapinį panaudojimą ir efektyvumą, gydant depresiją. Psilocibinas yra veiklioji haliucinogeninių grybų me­džiaga, priklausanti klasikinių psichodelinių narkotikų grupei. Pastaraisiais metais vis daugiau tyrimų nagri­nėja psilocibino terapijos taikymą kartu su psichotera­pija. Straipsnyje pristatoma 10 mokslinių publikacijų apžvalga. Tyrimų rezultatai parodė, kad psilocibino ir psichotera­pijos derinys turi statistiškai…

ESKETAMINAS IR GYDYMUI ATSPARI DEPRESIJA

Vidmantas Grigas Abstract Tyrimo tikslas. Apžvelgti ir apibendrinti įrodymais grįstos medicinos duomenis apie esketamino naudingumą ir pritaikymą gydyti gydymui atsparią depresiją. Apžvelgti medikamento farmakologinį veikimo mechanizmą, klinikinį naudingumą bei pateikti klinikines medikamento skyrimo rekomendacijas, siekiant užtikrinti tinkamą bei saugų preparato vartojimą. Metodika. Atlikta teminių mokslinių straipsnių paieška Pubmed, SpringerLink duomenų bazėse, naudojant reikšminius žodžius: didysis…