PACIENTŲ GRIUVIMŲ LIETUVOS LIGONINĖSE PATIRTIS

Vinsas Janušonis, Jurgita Vaitiekienė, Arvydas Šilys Abstract Darbo tikslas: ištirti ir įvertinti pacientų griuvimųšalies ligoninėse patirtį, nuomonę dėl griuvimų priežasčiųir rizikos veiksnių, prevencijos galimybių beijų patirties ir nuomonės pokyčius.Tęstinis tyrimas vykdytas 2011-2012 m. ir 2016-2017m. Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. Apklausti289 griuvimų patirtį įvairiose šalies ligoninėse turintyspacientai.Naudotas šiam tikslui sudarytas klausimynas. Išskirtosdvi pacientų grupės su didesne ir…