ANTITROMBOZINIO GYDYMO SVARBA IR PARINKIMAS PO TRANSKATETERINIO AORTOS VOŽTUVO IMPLANTAVIMO

Simona Dužinaitė, Vilija Dambrauskienė Abstract Įvadas.Transkateterinis aortos vožtuvo implantavimas (TAVI) − visame pasaulyje pripažintas alternayvus ser­gančiųjų sunkia simptomine aortos stenoze gydymo bū­das, priskiriamas didelės operacijų rizikos grupei. Pa­cientų, sergančių lėtine inkstų liga, sumažėja kairiojo skilvelio išmetmo frakcija, tad nesant antikoaguliacinio gydymo, didėja trombozės išsivystymo rizika. Tyrimo tikslas − pristatyti antitrombozinio gydymo ypa­tumus po TAVI procedūros.…