Simona Dužinaitė, Vilija Dambrauskienė

Abstract

Įvadas.Transkateterinis aortos vožtuvo implantavimas (TAVI) − visame pasaulyje pripažintas alternayvus ser­gančiųjų sunkia simptomine aortos stenoze gydymo bū­das, priskiriamas didelės operacijų rizikos grupei. Pa­cientų, sergančių lėtine inkstų liga, sumažėja kairiojo skilvelio išmetmo frakcija, tad nesant antikoaguliacinio gydymo, didėja trombozės išsivystymo rizika.

Tyrimo tikslas − pristatyti antitrombozinio gydymo ypa­tumus po TAVI procedūros.

Metodai. Mokslinės literatūros paieška atlikta PubMed ir UpToDate elektroninėse medicininių duomenų bazėse. Išanalizuoti 8 moksliniai straipsniai, atitikę įtraukimo kriterijus.

Išvados. Antitrombozinis gydymas po TAVI priklauso nuo keleto veiksnių. Pirmiausia reikia išsiaiškinti, ar yra indikacijų, atitinkančių antikoaguliacinio gydymo kriterijus (pvz., prieširdžių virpėjimas). Jei nėra gretu­tinės dvigubos antitrombocitinės terapijos indikacijos, rekomenduojamas visą gyvenimą trunkantis gydymas vienguba antitrombocitine terapija, kurią įprastai sudaro 100 mg aspirino per parą. Jei aspirinas kontraindikuoti­nas, alternatyva yra 75 mg klopidogrelio per parą.

Keyword(s): antitrombozinis gydymas, TAVI, geriamieji antikoaguliantai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.137
Full Text: PDF

Back