FRONTOTEMPORALINĖS DEMENCIJOS ELGESIO SUTRIKIMO VARIANTO KLINIKINIAI SIMPTOMAI

Gintarė Dragūnaitė Abstract Tyrimo tikslas − remiantis mokslinės literatūros duomeni­mis, išanalizuoti ir aptarti informaciją apie frontotempo­ralinės demencijos elgesio sutrikimo varianto klinikinius simptomus. Atlikta mokslinės literatūros ir dokumentų apžvalga medicininėse duomenų bazėse. Rezultatai pa­rodė, jog frontotemporalinė demencija yra progresuo­janti neurodegeneracinė priekinės ir (arba) smilkininės smegenų skilties liga, kurią dažniausiai sukelia smegenų baltymų (pvz., tau, progranulino) mutacijos.…