Gintarė Dragūnaitė

Abstract

Tyrimo tikslas − remiantis mokslinės literatūros duomeni­mis, išanalizuoti ir aptarti informaciją apie frontotempo­ralinės demencijos elgesio sutrikimo varianto klinikinius simptomus. Atlikta mokslinės literatūros ir dokumentų apžvalga medicininėse duomenų bazėse. Rezultatai pa­rodė, jog frontotemporalinė demencija yra progresuo­janti neurodegeneracinė priekinės ir (arba) smilkininės smegenų skilties liga, kurią dažniausiai sukelia smegenų baltymų (pvz., tau, progranulino) mutacijos. Ankstyvieji simptomai pasireiškia netinkamu socialiniu elgesiu, ta­čiau pacientai paprastai išlieka normalaus intelekto ir orientacijos. Ligai progresuojant, galimi ir motorikos sutrikimai.

Keyword(s): frontotemporalinė demencija, elgesio sutrikimo variantas, frontotemporalinės demencijos klinikiniai simptomai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2024.149
Full Text: PDF

Back