IDIOPATINĖS FOTODERMATOZĖS. KLINIKINIAI POŽYMIAI, DIAGNOSTIKA IR GYDYMO GALIMYBĖS

Inesa Ponelytė, Agnė Ramonaitė Abstract Idiopatinės fotodermatozės sudaro didžiausią padidėju­sio jautrumo saulės ar dirbtinei šviesai ligų grupę ir jų patogenezė daugiausia remiasi imunologiniais mecha­nizmais [1]. Idiopatinėms fotodermatozėms priklauso polimorfinė šviesos dermatozė (PŠD), aktininis niežulys (AN), Hydroa vacciniforme (HV), lėtinis aktininis der­matitas (LAD) bei saulės dilgėlinė (SD) [2]. Dauguma šių fotodermatozių būdingesnės vaikystėje ar jauniems suaugusiesiems,…