Inesa Ponelytė, Agnė Ramonaitė

Abstract

Idiopatinės fotodermatozės sudaro didžiausią padidėju­sio jautrumo saulės ar dirbtinei šviesai ligų grupę ir jų patogenezė daugiausia remiasi imunologiniais mecha­nizmais [1]. Idiopatinėms fotodermatozėms priklauso polimorfinė šviesos dermatozė (PŠD), aktininis niežulys (AN), Hydroa vacciniforme (HV), lėtinis aktininis der­matitas (LAD) bei saulės dilgėlinė (SD) [2]. Dauguma šių fotodermatozių būdingesnės vaikystėje ar jauniems suaugusiesiems, išskyrus lėtinį aktininį dermatitą, kuris dažniausiai pasireiškia perkopus penktą dešimtmetį. Fo­tojautrumą patvirtinti padeda atliekami fotoprovokacijos testai, o daugumos fotodermatozių pirmos eilės gydymas – griežta fotoprotekcija [3].

Keyword(s): fotodermatozės, idiopatinės fotodermatozės, fototestas, fotoprovokacija, fotojautrumas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.162
Full Text: PDF

Back