OPERACINĖS SLAUGYTOJŲ PROFESINIO STRESO SĄSAJOS SU EMOCINE BŪSENA IR MIEGO PROBLEMOMIS

Viktorija Piščalkienė Abstract Stresas, kurį patiria operacinėje dirbantys slaugytojai, turi įtakos paciento operacijos sėkmei, slaugytojų pasitenki­nimui darbu ir komandos psichologinei gerovei. Slaugy­tojai, norėdami kokybiškai atlikti savo darbo funkcijas, privalo pažinti operacinės komandos narius, aptarti pla­nuojamos operacijos eigą, žinoti lūkesčius ir kolegialiai bendrauti. Didžiulė darbe patiriama psichologinė įtampa yra slaugytojų miego sutrikimų priežastis. Tyrimo tikslas –…