Viktorija Piščalkienė

Abstract

Stresas, kurį patiria operacinėje dirbantys slaugytojai, turi įtakos paciento operacijos sėkmei, slaugytojų pasitenki­nimui darbu ir komandos psichologinei gerovei. Slaugy­tojai, norėdami kokybiškai atlikti savo darbo funkcijas, privalo pažinti operacinės komandos narius, aptarti pla­nuojamos operacijos eigą, žinoti lūkesčius ir kolegialiai bendrauti. Didžiulė darbe patiriama psichologinė įtampa yra slaugytojų miego sutrikimų priežastis. Tyrimo tikslas – nustatyti operacinės slaugytojų profesinio streso sąsa­jas su jų emocine būsena ir miego problemomis. Tyri­mas buvo vykdomas taikant kiekybinę tyrimo strategiją. Tyrimo imtis. Tyrime dalyvavo 230 operacinės slaugy­tojų iš Lietuvos. Tyrimo metodai. Operacinės slaugytojų emocinė būsena, miegas (sąlygoti profesinės aplinkos) ir psichoemociniai veiksniai darbe buvo vertinami pagal 20 teiginių, kurie tyrimo analizės metu suskirstytų į 4 sritis: 1) emocinė būsena (6 teiginiai); 2) miego problemos (4 teiginiai). 3) stresas, susijęs su psichologiniu klimatu operacinėje (3 teiginiai); 4) stresas, susijęs su operacijos eiga, priemonėmis (4 teiginiai); stresas, susijęs su darbo krūviu (3 teiginiai). Šiame straipsnyje analizuojamų ska­lių psichometrinė kokybė gera, nes Cronbach’s alpha reikšmė siekė 0,797. Vidutiniškai kas trečias operacinės slaugytojas yra prislėgtos nuotaikos, patiria nerimą, nori atsiriboti nuo kitų ir daugiau laiko praleisti vienatvėje. Ypač didelė dalis operacinės slaugytojų jaučia nuovargį. Ne rečiau kaip kas trečias tyrime dalyvavęs operacinės slaugytojas nurodė miego problemas, kylančias dėl darbo operacinėje. Išvados. Operacinės slaugytojai dažnai iš­gyvena stresą dėl prasto psichologinio klimato (ypač dėl operuojančio chirurgo elgesio). Nenuspėjama ir įtempta operacijos eiga, darbo priemonių stoka ar techniniai ne­sklandumai, didelis darbo krūvis, personalo trūkumas – tai veiksniai, keliantys profesinę įtampą. Operacinės slaugytojų prasta emocinė būsena ir miego problemos yra profesinio streso pasekmė.

Keyword(s): operacinės slaugytojai, emocinė būsena, miego problemos, profesinis stresas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2023.285
Full Text: PDF

Back