JAUNUOLIŲ POŽIŪRIO Į SAVO IŠVAIZDĄ BEI JO SĄSAJŲ SU DISMORFINIU KŪNO SUTRIKIMU TYRIMAS

Ignas Šarupičius, Vilius Sausdravas, Rima Viliūnienė Abstract Tyrimo tikslas. Ištirti, kaip pilnamečiai jaunuoliai ver­tina savo išvaizdą ir kokie išvaizdos bruožai jiems kelia didžiausią susirūpinimą. Tyrimo medžiaga ir metodai. 2022 m. kovo – balandžio mėn. buvo atliktas anoniminis internetinis anketinis ty­rimas. Tyrimo metu apklausti 292 respondentai. Anketa buvo sudaryta iš 19 klausimų. Apklaustieji − pilname­čiai jaunuoliai,…