ASMENS CIVILINIO VEIKSNUMO VERTINIMO POKYČIAI PO LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO PAKEITIMŲ 2016 METAIS. VALSTYBINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOS PRIE SAM DUOMENYS

Vaiva Martinkienė, Mantas Juodakys, Laura Andriuškevičienė Abstract Straipsnyje pateikiama trumpa asmens civilinio veiksnumo vertinimo istorinė ir teisinė apžvalga Europos sąjungos šalyse, tarp jų ir Lietuvoje. Atliktame darbe yra analizuojami asmenų civilinio veiksnumo ekspertinio vertinimo pokyčiai, susiję su naujais Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (CK) pakeitimais, įsigaliojusiais nuo 2016 m. sausio 1d. LR CK įtvirtinus riboto civilinio…