SERGANČIŲJŲ COVID-19 LIGA PERKUTANINĖS IR CHIRURGINĖS TRACHEOSTOMIJOS PALYGINIMAS

Viktorija Mačiulytė, Lukas Strelkauskas, Džiuginta Paulėkaitė Abstract COVID-19 pandemijos metu specialistams, dirbantiems intensyviosios terapijos skyriuose su pacientais, kuriems reikalinga ilgalaikė dirbtinė plaučių ventiliacija, ypač aktualios mokslinės išvados ir rekomendacijos, pade­dančios pasirinkti tracheostomijos būdą. Tyrimo tiks­las – išnagrinėti ir įvertinti įrodymais grįstą informaciją apie perkutaninę ir chirurginę tracheostomijas, atliktas sergantiesiems COVID-19 liga. Mokslinių straipsnių ieškota Medline…